Araş. Gör. MUHAMMET EMİN ÜNAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MUHAMMET EMİN ÜNAL

T: (0282) 250 2700

M meminunal@nku.edu.tr

W meminunal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez: Osmanlı Tarih Yazımında ve Siyâsetnâme Literatüründe İbn Haldun´cu Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ünal M. E., Kutadgu Bilig’de Hükümdar Telakkîsi ve Türk-İslam Siyâsetnâmelerinde “Sultan-ı Kâhir”Düşüncesi. , Yûsuf Has Hâcib’in Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu Bilig: Türk Dünya Görüşünün Şâheseri, (18.11.2016-20.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Ünal M. E., İbn Haldun´dan Önce Umrân İlmini Tesis Etmeye Çalışan Mütefekkirler ve İbn Haldun ile Aralarındaki Fikir Farklılıkları, İstanbul Bilimler Akademisi Öğrenci Paneli (17.12.2016-17.12.2016).
Tam metin bildiri